top of page

#LlaisAwards 2023

137_pinc_gwenu[1].jpg

"Rwy'n angerddol am gefnogi, ysbrydoli a grymuso merched. Mae gwobrau Llais Cymru yn unigryw ac yn yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau anhygoel merched busnes ar draws Cymru." 

Heulwen Davies

Cyfarwyddwr Llais Cymru.

Croeso! Mae #LlaisAwards, sef Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023 yn agored i unrhyw ferch sy'n rhedeg busnes yma yng Nghymru.

Rhestr Fer #LlaisAwards 2023:

Busnes Newydd - wedi’i noddi gan Lywodraeth Cymru a Busnes Cymru;

Jennifer Hall o Back To Beauty, Porthcawl ac Alaw Krishnan-Gray o PataPata, Ynys Môn.

 

Defnydd o’r Gymraeg - wedi’i noddi gan Tinopolis;

Nia Haf Jones o Traed Fyny, Dinbych  a Ffion Mai Jones o Ciwticwls, Tregarth

 

Mam Mewn Busnes - wedi’i noddi gan Elevate Business Coaching;

Catrin Hughes o Dwylo Bach, Gwynedd a Môn, a Nia Haf Jones o Traed Fyny, Dinbych.

 

Merched Dan 25 oed;

Beth Davies o Glow Into Social, Abertawe a Tia Robbins o Tia Robbins Art, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Pencampwr Manwerthu;

Sophie Page o Koko, Porthcawl ac Anwen Roberts o Draenog, Caernarfon.

 

Menter Gymdeithasol, wedi ei noddi gan Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru;

Adele Williams o Ton Da C.I.C., Hwlffordd a Fran Hunt o Intuative Healing, Pen-y-Bont ar Ogwr.

 

Ffotograffiaeth, Celf a Dylunio;

Ceri Williams o Grey Dog Gallery, Y Mwmbwls a Tia Robbins o Tia Robbins Art, Pen-y-Bont ar Ogwr.

 

Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesedd wedi’i noddi gan Gwe Cambria;

Sara Pendersen o Farm Dynamics, Y Bont-faen a Phillipa Webb o Medical Connections Limited, Abertawe.

 

Iechyd, Ffitrwydd a Lles;

Celyn Lazenby o Celyn Lazenby PT, Rhydaman a Mandy Boyd o The Base, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Bwyd a Diod, wedi’i noddi gan Cywain, Menter a Busnes;

Emily Morgan o Tea By The Sea, Porthcawl a Lara Leiws o Grazeful Feasts Pen y Bont ar Ogwr.

Busnes Gwyrdd;

Adele Williams o Green Wave Hair Workshop, Hwlffordd a Holly Hardy o Nook Candles, Caerdydd.

 

Gwallt a Harddwch;

Michelle Harris o Mint Hairdressing, Porthcawl a Ceri Wyn Jones o Cwt Bach Ceri, Rhyd-y-foel.

 

Hamdden a Thwristiaeth;

Lisa Marie-Harris o Mayzmusik Performing Arts Academy, Y Fenni a Tracey Toulmin o Bryn Woodlands House, Bae Colwyn.

LLAIS AWARDS 2023.jpg

#LlaisAwards 2023 - BBC Radio Cymru interview gyda Shan Cothi

banc-secondary-logo-strapline-2col-dark-rgb_2x.png

Dyma enillwyr #LlaisAwards 2022:

 Dan 25

Katie Clement McCreesh, KCM Fitness

 

 Llwyddo’n Llawrydd

Anna Davies,  You Are My Sunshine Services

 

 Hamdden & Thwristiaeth

Ruth Stronge, Snowdonia Donkeys

 

 Ffotograffwyr & Dylunwyr

Anwen Roberts, Draenog

 

 Busnes Newydd

Xanthe Dewsnap, Xanthe Anna

 

• Manwerthwr Ar-Lein

Cherie Arlett, She Can Closet

 

 Bwyd & Diod

Annwen Jones, Glasu

 

 Defnydd o'r Gymraeg

Meinir ac Efa Edwards, Cylchgrawn Cara

 

 Gwallt & Harddwch

Ffion Jones, Ciwticwls

 

 Dylanwadwyr

Layla Mangan, Layla Mangan Interiors

 

• Mam Mewn Busnes

Rhian Davies, RT Training and Skills

 

• Gwyddoniaeth, Peirianneg & Technoleg

Awen Ashworth, Sbarduno

 

 Celf & Chrefft

Kate Coldham, Artworks

 

• Busnes Gwyrdd

Sally Jones, Beeswax Fabric Wraps

 

• Arwr y Stryd Fawr

Tesni Boughen, Botanical Babe Plants

 

 Iechyd, Ffitrwydd & Lles

Nia Haf Jones, Traed Fyny

.png

Dyma rhestr enillwyr #LlaisAwards 2021:

 Gwasanaethau Gofal

Dr Liza, Revive Perscribed

 

 Bwyd a Diod

Katie Hayward, Felin Honey Bees

 

 Dylanwadwyr

Hanna Hopwood, Gwneud Bywyd yn Haws

 

 Artistiaid, Ffotograffwyr a Gwneuthurwyr

Ffion Godwood

 

 Caffis a Bwytai

Elin Aaron, Gallt y Glyn

 

• Natur ac Amaethyddiaeth

Laura Sanderson, We Swim Wild

 

 Cerddorion, Perfformwyr ac Awduron

Marilyn Evans, Soundout Roadshow

 

 Defnydd o'r Gymraeg

Anwen Roberts, Draenog Design

 

 Manwerthwr Arlein

Cherie Arlett, She Can Closet

 

 Gwallt a Harddwch

Karl-Leigh Lewis, Marley's Roots

 

• Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg

Awen Ashworth, Sbarduno

 

• Mam Mewn Busnes

Awen Ashworth, Sbarduno

 

 Arwr y Stryd Fawr

Emma Dixon, Amlwch Dog Grooming

 

• Hamdden a Thwristiaeth

Amber Lort-Phillips, Big Retreat Wales

 

• Iechyd, Ffitrwydd a Lles

Louise Clancy Pilates

 

Y WOBR GAN EFA LOIS.jpg
bottom of page