top of page

#LlaisAwards 2024

LlaisCymru-334 copy_edited.jpg

“Rydw i wastad wedi cael fy nylanwadu a fy ysbrydoli gan gymaint o ferched anhygoel. Fel Mam i ferch fach gryf, dwi’n angerddol iawn am rymuso eraill trwy fy musnes ac yn fy mywyd personol. Mae Gwobrau Merched Mewn Busnes Llais Cymru yn unigryw, yn blatfform i ddathlu bob merch busnes ledled Cymru ac ysbrydoli mwy o ferched o bob oed a chefndir i ddilyn eu breuddwydion busnes.”

Heulwen Davies

Cyfarwyddwr Llais Cymru.

I bwy mae’r gwobrau?

 

Mae #LlaisAwards yn agored i unrhyw ferch sy’n rhedeg unrhyw fath o fusnes yng Nghymru. Nid yw maint y busnes o bwys, y ferch sy’n ei redeg sy’n bwysig.

 

Categorïau?

 

Mae yna 14 categori sy’n adlewyrchu'r ystad eang o fusnesau yng Nghymru heddiw. Popeth o ‘Busnes Gwyrdd’ i ‘Pencampwr Manwerthu’ i ‘Mam Mewn Busnes’. Mae’r rhestr lawn i’w weld ar dop y ffurflen enwebu.

Pwy alla i enwebu?

 

Mae modd enwebu ti dy hun neu rywun arall. Mae modd enwebu mwy nag un ferch ond does dim modd enwebu’r un ferch mwy nag unwaith.

LLA24.png

Y broses enwebu?

 

Mae’r enwebiadau ar agor rhwng y 8fed o Fawrth a’r 8fed o Fehefin. Clicia ar y botwm ‘enweba nawr’ i fynd amdani!

 

Y Rhestr Fer?

 

Y merched fydd gyda’r nifer uchaf o enwebiadau fydd yn cyrraedd y rhestr fer, felly rhanna’r neges er mwyn cael gymaint o enwebiadau ac sy’n bosib! Os bydd dwy ferch yn dod i’r brig, bydd panel annibynnol yn cyfweld â nhw er mwyn penderfynu ar yr enillydd. Bydd y ddwy ferch sydd wedi dod i’r brig ym mhob categori yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf. Tanysgrifia i’r cylchlythyr i fod yn y cyntaf i glywed y newyddion.

 

Enillwyr?

 

Bydd y ddwy sy’n dod i’r brig ym mhob category yn cael eu gwahodd i noson wobrwyo arbennig ym mis Medi - mwy o newyddion i ddilyn!

 

Diolch - diolch enfawr i Banc Datblygu Cymru am fod yn brif noddwr y gwobrau am 4 blwyddyn yn olynol!

Dyma enillwyr #LlaisAwards 2023:

Busnes Newydd - wedi’i noddi gan Lywodraeth Cymru a Busnes Cymru;

 Krishnan-Gray o PataPata, Ynys Môn.

 

Defnydd o’r Gymraeg - wedi’i noddi gan Tinopolis;

Nia Haf Jones o Traed Fyny, Dinbych

 

Mam Mewn Busnes - wedi’i noddi gan Elevate Business Coaching;

Catrin Hughes o Dwylo Bach, Gwynedd a Môn

 

Merched Dan 25 oed;

Tia Robbins o Tia Robbins Art, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Pencampwr Manwerthu;

Sophie Page o Koko, Porthcawl

 

Menter Gymdeithasol, wedi ei noddi gan Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru;

Adele Williams o Ton Da C.I.C., Hwlffordd

 

Ffotograffiaeth, Celf a Dylunio;

Ceri Williams o Grey Dog Gallery, Y Mwmbwls

 

Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesedd wedi’i noddi gan Gwe Cambria;

Phillipa Webb o Medical Connections Limited, Abertawe.

 

Iechyd, Ffitrwydd a Lles;

Celyn Lazenby o Celyn Lazenby PT, Rhydaman

 

Bwyd a Diod, wedi’i noddi gan Cywain, Menter a Busnes;

Emily Morgan o Tea By The Sea, Porthcawl

Busnes Gwyrdd;

Adele Williams o Green Wave Hair Workshop, Hwlffordd 

 

Gwallt a Harddwch;

Ceri Wyn Jones o Cwt Bach Ceri, Rhyd-y-foel.

 

Hamdden a Thwristiaeth;

Tracey Toulmin o Bryn Woodlands House, Bae Colwyn.

LLAIS AWARDS 2023.jpg

Gwylia ffrwd fyw o'r noson isod!

banc-secondary-logo-strapline-2col-dark-rgb_2x.png

Dyma enillwyr #LlaisAwards 2022:

 Dan 25

Katie Clement McCreesh, KCM Fitness

 

 Llwyddo’n Llawrydd

Anna Davies,  You Are My Sunshine Services

 

 Hamdden & Thwristiaeth

Ruth Stronge, Snowdonia Donkeys

 

 Ffotograffwyr & Dylunwyr

Anwen Roberts, Draenog

 

 Busnes Newydd

Xanthe Dewsnap, Xanthe Anna

 

• Manwerthwr Ar-Lein

Cherie Arlett, She Can Closet

 

 Bwyd & Diod

Annwen Jones, Glasu

 

 Defnydd o'r Gymraeg

Meinir ac Efa Edwards, Cylchgrawn Cara

 

 Gwallt & Harddwch

Ffion Jones, Ciwticwls

 

 Dylanwadwyr

Layla Mangan, Layla Mangan Interiors

 

• Mam Mewn Busnes

Rhian Davies, RT Training and Skills

 

• Gwyddoniaeth, Peirianneg & Technoleg

Awen Ashworth, Sbarduno

 

 Celf & Chrefft

Kate Coldham, Artworks

 

• Busnes Gwyrdd

Sally Jones, Beeswax Fabric Wraps

 

• Arwr y Stryd Fawr

Tesni Boughen, Botanical Babe Plants

 

 Iechyd, Ffitrwydd & Lles

Nia Haf Jones, Traed Fyny

.png

Dyma rhestr enillwyr #LlaisAwards 2021:

 Gwasanaethau Gofal

Dr Liza, Revive Perscribed

 

 Bwyd a Diod

Katie Hayward, Felin Honey Bees

 

 Dylanwadwyr

Hanna Hopwood, Gwneud Bywyd yn Haws

 

 Artistiaid, Ffotograffwyr a Gwneuthurwyr

Ffion Godwood

 

 Caffis a Bwytai

Elin Aaron, Gallt y Glyn

 

• Natur ac Amaethyddiaeth

Laura Sanderson, We Swim Wild

 

 Cerddorion, Perfformwyr ac Awduron

Marilyn Evans, Soundout Roadshow

 

 Defnydd o'r Gymraeg

Anwen Roberts, Draenog Design

 

 Manwerthwr Arlein

Cherie Arlett, She Can Closet

 

 Gwallt a Harddwch

Karl-Leigh Lewis, Marley's Roots

 

• Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg

Awen Ashworth, Sbarduno

 

• Mam Mewn Busnes

Awen Ashworth, Sbarduno

 

 Arwr y Stryd Fawr

Emma Dixon, Amlwch Dog Grooming

 

• Hamdden a Thwristiaeth

Amber Lort-Phillips, Big Retreat Wales

 

• Iechyd, Ffitrwydd a Lles

Louise Clancy Pilates

 

Y WOBR GAN EFA LOIS.jpg
bottom of page