top of page

#LlaisAwards 2023

137_pinc_gwenu[1].jpg

"Rwy'n angerddol am gefnogi, ysbrydoli a grymuso merched. Mae gwobrau Llais Cymru yn unigryw ac yn yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau anhygoel merched busnes ar draws Cymru." 

Heulwen Davies

Cyfarwyddwr Llais Cymru.

Croeso! Mae #LlaisAwards, sef Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023 yn agored i unrhyw ferch sy'n rhedeg busnes yma yng Nghymru. Tydy maint ddim o bwys i ni! Gallwch chi fod yn fand un ferch neu'n sylfaenydd benywaidd cwmni enfawr. Efallai eich bod chi yn fusnes newydd neu efallai bod eich busnes wedi bod o gwmpas ers hanner canrif - rydych chi i gyd yr un mor anhygoel!

Eleni, mae gennym 13 categori i adlewyrchu'r amrywiaeth o fusnesau er mwyn bod mor deg a hygyrch â phosib. Does dim rhaid i chi enwebu merch ym mhob categori, ond dim ond un merch ym mhob categori y gallwch chi enwebu. Gallwch chi bleidleisio drosoch eich hun hefyd - pam lai? Rydych chi wedi gweithio'ch sanau i ffwrdd i gyrraedd yma, felly rydych chi'n haeddu'r enwebiad!

Bydd y cyfnod enwebu ar agor nes ddydd Mercher, 19eg o Ebrill am 17:00 GMT

Mae’r rhestr fer yn seiliedig ar y nifer o enwebiadau bydd y ferch yn derbyn, dyna’r ffordd mwyaf teg yn ein barn ni. Bydd y rhestr fer, sef y ddwy uchaf ymhob categori yn cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin.

 

Os bydd mwy na dwy yn dod i’r brig mewn categori, byddwn yn gwahodd y merched am gyfweliad ar-lein gyda phanel o arbenigwyr busnes annibynnol yn Mai, er mwyn penderfynnu ar y merched buddigol.  

Trwy gefnogaeth gan Yr Egin, Caerfyrddin, bydd y noson wobrywo yn cael ei chynnal yn fyw, mewn person am y tro cyntaf eleni! Bydd Noson Wobrwyo #LlaisAwards 2023 yn cael ei chynnal ar nos Wener y 7fed o Orffennaf - mwy o fanylion yn fuan!

Hoffai Llais Cymru ddiolch i  Banc Datblygu Cymru am fod yn brif noddwr y gwobrau eto eleni ac am y gefnogaeth barhaus i ferched busnes Cymru.

Eisiau noddi categori penodol? Cysylltwch gyda Heulwen i drafod y buddion drwy ebostio heulwen@llaiscymru.wales

Categorïau #LlaisAwards 2023 yw:

 Busnes Newydd (llai 'na 12 mis oed)

 Mam Mewn Busnes

 Busnes Gwyrdd (busnes sy'n hybu'r amgylchedd)

 Dan 25 oed

 Pencampwr Manwerthu

 Menter Gymdeithasol

 Bwyd a Diod

 Defnydd o'r Gymraeg

 Iechyd, Ffitrwydd a Lles

 Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesedd

 Gwallt a Harddwch

 Ffotograffiaeth, Celf a Dylunio

 Hamdden a Thwristiaeth

LLAIS AWARDS 2023.jpg
banc-secondary-logo-strapline-2col-dark-rgb_2x.png

Dyma enillwyr #LlaisAwards 2022:

 Dan 25

Katie Clement McCreesh, KCM Fitness

 

 Llwyddo’n Llawrydd

Anna Davies,  You Are My Sunshine Services

 

 Hamdden & Thwristiaeth

Ruth Stronge, Snowdonia Donkeys

 

 Ffotograffwyr & Dylunwyr

Anwen Roberts, Draenog

 

 Busnes Newydd

Xanthe Dewsnap, Xanthe Anna

 

• Manwerthwr Ar-Lein

Cherie Arlett, She Can Closet

 

 Bwyd & Diod

Annwen Jones, Glasu

 

 Defnydd o'r Gymraeg

Meinir ac Efa Edwards, Cylchgrawn Cara

 

 Gwallt & Harddwch

Ffion Jones, Ciwticwls

 

 Dylanwadwyr

Layla Mangan, Layla Mangan Interiors

 

• Mam Mewn Busnes

Rhian Davies, RT Training and Skills

 

• Gwyddoniaeth, Peirianneg & Technoleg

Awen Ashworth, Sbarduno

 

 Celf & Chrefft

Kate Coldham, Artworks

 

• Busnes Gwyrdd

Sally Jones, Beeswax Fabric Wraps

 

• Arwr y Stryd Fawr

Tesni Boughen, Botanical Babe Plants

 

 Iechyd, Ffitrwydd & Lles

Nia Haf Jones, Traed Fyny

.png

Dyma rhestr enillwyr #LlaisAwards 2021:

 Gwasanaethau Gofal

Dr Liza, Revive Perscribed

 

 Bwyd a Diod

Katie Hayward, Felin Honey Bees

 

 Dylanwadwyr

Hanna Hopwood, Gwneud Bywyd yn Haws

 

 Artistiaid, Ffotograffwyr a Gwneuthurwyr

Ffion Godwood

 

 Caffis a Bwytai

Elin Aaron, Gallt y Glyn

 

• Natur ac Amaethyddiaeth

Laura Sanderson, We Swim Wild

 

 Cerddorion, Perfformwyr ac Awduron

Marilyn Evans, Soundout Roadshow

 

 Defnydd o'r Gymraeg

Anwen Roberts, Draenog Design

 

 Manwerthwr Arlein

Cherie Arlett, She Can Closet

 

 Gwallt a Harddwch

Karl-Leigh Lewis, Marley's Roots

 

• Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg

Awen Ashworth, Sbarduno

 

• Mam Mewn Busnes

Awen Ashworth, Sbarduno

 

 Arwr y Stryd Fawr

Emma Dixon, Amlwch Dog Grooming

 

• Hamdden a Thwristiaeth

Amber Lort-Phillips, Big Retreat Wales

 

• Iechyd, Ffitrwydd a Lles

Louise Clancy Pilates

 

Y WOBR GAN EFA LOIS.jpg
bottom of page