top of page
CWRS TWLS 1.png

Eisiau cyraedd mwy o gwsmeriaid a chael mwy o arian yn dy boced? Dyma’r cwrs i ti! 

Beth?

 • Cwrs trwyadl un diwrnod, wedi’i deilwra ar gyfer dy fusnes di.  

 • Addas i berchnogion busnes a’r rhai sy’n gyfrifol am y marchnata.  

 • Ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg. 

Yn ystod y cwrs byddwn yn: 

 • Dysgu am dy uchelgais 

 • Dod i adnabod dy gwsmeriaid…yn dda! 

 • Dysgu am y tŵls marchnata sydd ar gael 

 • Adeiladu’r bocs tŵls marchnata delfrydol ar gyfer dy fusnes 

 • Dysgu sut i ddefnyddio’r tŵls gwahanol i gyraedd dy gwsmeriaid 

 • Creu cynnwys marchnata i ti gael defnyddio’n syth 

 • Datblygu syniadau marchnata tymor hir 

 • Sicrhau bod ti’n gadael y cwrs yn hyderus, ac yn barod i farchnata mewn steil!   

Ble? 

Mewn person neu ar-lein. Beth bynnag sydd fwyaf hwylus i ti. 

Pryd? 

 

Mae’r cwrs ar gael trwy’r flwyddyn. Bydd angen trefnu dyddiad ymlaen llaw er mwyn caniatau inni ymchwilio a theilwra’r cwrs yn arbennig i ti. 

 

Cost? 

 

£600 i hyd at 2 berson o’r busnes.   

Mae croeso i ti wahodd aelodau eraill o’r tîm, mae’r gost am unigolion ychwanegol yn £50 y pen. Does dim cyfyngiad ar y niferoedd. 

Mae costau teithio yn ychwanegol.  Ble bo’n bosibl byddwn yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn unnol â pholisi gwyrdd (a phinc) Llais Cymru.  

 

Barod i farchnta mewn steil? 

 

Ebostia heulwen@llaiscymru.wales i drefnu dyddiad 

PERSON MARCHNATA.png
bottom of page