top of page
giphy (3).gif

LLAIS CYMRU

giphy (3).gif

Ein cleientiaid:

gwasanaethau

Gwasanaethau
Photo 20-12-2022, 19 37 04 (2).jpg

marchnata

 Cyrsiau ac hyfforddiant
Ymgynghoriaeth
 Marchnata
 Marchnata Digidol

 Cyfryngau Cymdeithasol

 Ffilmiau Hyrwyddo

Brandio

Photo 20-12-2022, 19 37 04.jpg

PR

● Cyrsiau ac Hyfforddiant

● Datganiadau'r wasg
 

HEB CEFNDIR.png

y cyfryngau

● Podlediadau
Rhaglenni Radio
● Ffilmiau Corfforaethol

Photo 20-12-2022, 19 37 04 (3).jpg

digwyddiadau

● Cynllunio digwyddiadau
 Rheoli digwyddiadau
 

tystebau

eden project

Daeth Heulwen atom yn llawn egni a syniadau i helpu adfywio’r Cinio Mawr yng Nghymru yn 2020. Rhai wythnosau yn hwyrach, trodd y byd ar ei ben oherwydd Covid19. Parhaodd Heulwen i weithio yn wych gyda ni, gyda hyblygrwydd a dealltwriaeth wrth i’n gwaith a’n blaenoriaethau newid yn aml.

 

Cawsom nifer o gysylltiadau a diddordeb newydd, yn ogystal â llwyddiant ysgubol gyda sylw yn y cyfryngau. Mae Heulwen yn gyfeillgar, arloesol a phroffesiynol. Roedd yn bleser ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio eto yn 2023.

Cysyllu
bottom of page