top of page
giphy (3).gif

LLAIS CYMRU

giphy (3).gif

Ein cleientiaid:

gwasanaethau

Gwasanaethau
Photo 20-12-2022, 19 37 04.jpg

PR

● Datganiadau i’r wasg

● Pitcho straeon i’r wasg a’r cyfryngau

● Hyfforddiant cyfweliadau

Photo 20-12-2022, 19 37 04 (2).jpg

marchnata

 Pecyn #Socials365 Dwyieithog

● Pecyn #Socials365 Saesneg

● Cwrs Marchnata Busnes

● Gwaith Ymgynghori

● Strategaethau Marchnata

● Cynllun Marchnata Digidol

● Rheoli Cyfrifon Socials

● Hyfforddiant Marchnata a Gwerthu

● Brandio

● Dylunio

● Ffotograffiaeth

● Podlediadau

 

HEB CEFNDIR.png

Cyrsiau

 Cwrs undydd marchnata busnes

 Cwrs cyfryngau cymdeithasol

 Cwrs Instagram ar gyfer busnes

 Cwrs marchnata dwyieithog

 Cwrs gwerthu ar-lein

 Cwrs Ysgrifennu datganiadau i’r wasg

 

tystebau

atebol

Mae Heulwen bob amser yn frwdfrydig ac yn llawn egni a syniadau.

 

Mae ganddi’r ddawn i gyfarthrebu mewn ffordd hygyrch a chyfeillgar i greu ysbryd o gydweithio bwriadus.

Cysyllu
bottom of page