Ein cleientiaid:

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

gwasanaethau

 
Llais_cyfryngau_lliw.jpg

CYFRYNGAU

Rhaglenni teledu
Rhaglenni radio
Animeiddio
Podlediadau

 Ffilmiau

Hyfforddiant

Llais_marchnata_lliw.jpg

MARCHNATA

● Cyfryngau cymdeithasol

● Datganiadau i'r wasg
● Dylunio a brandio
● Strategaethau
● PR
Ymgynghori
● Hyfforddiant

Llais_digwyddiadau_lliw.jpg

digwyddiadau

● Digwyddiadau ar-lein
● Cyngherddau
● Dathliadau
● Lansiadau
● Gŵyliau
● Gigs

tystebau

eden project

Daeth Heulwen atom yn llawn egni a syniadau i helpu adfywio’r Cinio Mawr yng Nghymru yn 2020. Rhai wythnosau yn hwyrach, trodd y byd ar ei ben oherwydd Covid19. Parhaodd Heulwen i weithio yn wych gyda ni, gyda hyblygrwydd a dealltwriaeth wrth i’n gwaith a’n blaenoriaethau newid yn aml.

 

Cawsom nifer o gysylltiadau a diddordeb newydd, yn ogystal â llwyddiant ysgubol gyda sylw yn y cyfryngau. Mae Heulwen yn gyfeillgar, arloesol a phroffesiynol. Roedd yn bleser ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio eto yn 2021.