top of page

Roedd yn fraint cydweithio gyda Chwmni Theatr Arad Goch i drefnu lansiad a datblygu adnoddau marchnata ar gyfer y ffilm Alex’s Story, ffilm am ddigartrefedd a gynhyrchwyd gan bobl ifanc yn Aberystwyth.

theatr arad goch

bottom of page