top of page

eirian wyn

Mae Cardiau Eirian Wyn yn gwmni cardiau a nwyddau priodasol. Roedd y perchennog yn awyddus inni helpu gyda'r gwaith cyfryngau cymdeithasol, cynnig hyfforddiant marchnata a hefyd paratoi dulliau cyfathrebu er mwyn ehangu'r busnes a denu siopau newydd i werthu ei nwyddau.

 

O ganlyniad i'n gwaith, mae'r perchennog yn gwerthu ei nwyddau mewn nifer o siopau newydd, wedi denu cynulleidfaoedd newydd ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedi magu hyder wrth hunan farchnata. 

bottom of page