top of page

crefftus

Yn dilyn cyfnod o gydweithio hwylus wrth ddatblygu a marchnata busnes arall y client, roedd y client yn awyddus inni ddatblygu'r busnes newydd hwn iddynt. Rydym yn awyddus iawn i gefnogi artistiaid a chrefftwyr o Gymru ac felly roedd cael y cyfle i ddatblygu marchnadfa a chymuned newydd ac unigryw i hybu'r talentau yma yn fraint!

Rydym wedi bod yn datblygu'r busnes, y brand, a'r wefan. Wrth i Crefftus lansio yn 2021 bydd Llais Cymru yn gyfrifol am farchnata'r platfform a'r holl elfennau PR yn ogystal a'r digwyddiadau a'r siopau 'pop up' ar hyd a lled Cymru.

bottom of page