top of page

CYMRU A'R BYD

Sefydliad sy’n cysylltu’r Cymry ymhob cwr o’r byd trwy’r wefan, cylchgrawn Yr Enfys a chyfres o ddigwyddiadau.

Rydym yn gyfrifol am sianeli cyfryngau cymdeithasol yr Undeb, cylchlythyron, blog a hefyd yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol.

bottom of page