top of page

eden project

Os nad ydech chi wedi ymweld a'r Eden Project yng Nghernyw - ewch!

Roeddem wrth ein bodd yn cael ein dewis fel y cwmni i arwain a datblygu'r Cinio Mawr ar ran yr Eden Project yng Nghymru yn 2020. Ein prif nod oedd denu mwy o bobl led led Cymru i gymryd rhan, i fwynhau a rhannu bwyd a sbarduno sgyrsiau am ymgysylltu'n agosach ymhlith ein cymunedau.

Er gwaethaf y cyfnod clo, gwelwyd mwy o bobl nag erioed yn cymryd rhan ar hyd a lled Cymru yn 2020! O ganlyniad i lwyddiant yr ymgyrch farchnata a PR yn 2020, rydym yn gyffrous bod yr Eden Project wedi'n gwahodd i weithio ar y prosiect unwaith eto yn 2021! 

eden project 2021

bottom of page