top of page

menter iaith maldwyn

Menter Iaith Gymraeg yng Nghanolbarth Cymru.

Cawsom gyfle i weithio gyda'r Fenter Iaith i ddatblygu prosiect cymunedol o'r enw 'Cywaith Dyfi'. Nod y prosiect oedd hybu ymwybyddiaeth o hanes lleol ymhlith pobl ifanc yr ardal, ac aethym ati i ddatblygu cyfres o weithdai creadigol gyda'r awdures Manon Steffan Ross a'r artist Liz Fenwick, gweithdy bît bocsio gyda Mr Phormula a chynhyrchu fideo am hanes yr ardal. Cafodd arlunwaith y plant ei arddangos yn Senedd-dy Owain Glyndwr yn Machynlleth. 

bottom of page