top of page

mudiad meithrin

Yn 2021 rydym yn cydweithio gyda’r Mudiad Meithrin i ddatblygu a chynhyrchu podlediad Saesneg, Baby Steps into Welsh,  gyda’r gyflwynwaraig Nia Parry. Bydd y podlediad yn trafod profiadau a gofidiau rhieni am addysg Gymraeg i’w plant.

bottom of page