top of page

siop y pethe

Siop Gymraeg eiconig yng nghanol tref Aberystwyth.

O hyfforddiant marchnata ar gyfer y staff i drefnu dathliadau pen-blwydd y siop yn 50, o drefnu lansiad y siop ar ei newydd wedd i gydlynnu a threfnu digwyddiadau’r stondin yn yr Urdd, yr Eisteddfod a thu hwnt! Rydym hyd yn oed wedi gwisgo fel Peppa, Sali Mali a Sam Tan i’r cleient yma!

bottom of page