top of page

rspb cymru

Rydym wedi bod yn cydweithio gyda chriw prosiect O'r Mynydd i'r Mor RSPB Cymru er mwyn datblygu strategaeth gyfathrebu a marchnata ar gyfer y prosiect hwn yng nghanolbarth Cymru.

Yn dilyn datblygiad y strategaeth cawsom gyfle i baratoi datganiadau i'r wasg yn ogystal a ffilm animeiddio er mwyn cyflwyno'r broses cyd ddylunio mewn modd hwyliog a syml. Roedd y ffilm yn gyfle inni arddangos ein doniau creadigol wrth gynhyrchu delweddau gwreiddiol a lliwgar! 

bottom of page