top of page

Sinfonia Cymru

Sinfonia Cymru yw'r brif gerddorfa i bobl dan 30 oed yn y Deynrnas Unedig. Mae nhw'n bell o fod yn gerddorfa draddodiadol hefyd ac yn angerddol am sicrhau bod gan bawb yng Nghymru gyfle i fwynhau eu gwaith a'i perfformiadau bywiog, lliwgar ac egniol!

 

Yn Medi 2021, cafodd Llais Cymru ei benodi i fod yn gyfrifol am holl waith marchnata a chyfathrebu Sinfonia Cymru, gan gynnwys datblygu cynulleidfaoedd newydd. 

bottom of page