top of page

Theatrau sir gar

Rydym yn cydweithio gyda Theatrau Sir Gar i redeg ymgyrch farchnata a chyfathrebu'r sioe Gymraeg gyntaf 'Y Pla Du' - sioe gomedi dywyll fydd yn teithio Cymru yn 2023.

Pla Du square.jpg
bottom of page