top of page

URDD GOBAITH
CYMRU

Yn 2022 fu Llais Cymru'n cydweithio gyda Urdd Gobaith Cymru fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant y Mudiad. Mr Urdd yn edrych yn dda am ei oed dydy?!

Roeddwn yn helpu i farchnata'r canmlwyddiant gan gynnwys yr ymgais i dorri record byd ar ddiwrnod y pen-blwydd, yn paratoi datganiadau i'r wasg ac yn trefnu cyfweliadau gyda'r wasg a'r cyfryngau. 

Yn ystod y flwyddyn, roeddwn yn cynorthwyo gydag ymgyrchoedd eraill y Mudiad pwysig hwn hefyd. Braint! 

Edrychwn ymlaen i gydweithio yn 2023, hefyd!

bottom of page